واژه ی غریبیست عشق...

"ع ش ق"

 

   واژه ی غریبیست عشق...

 

   لحظه ای آبادت میسازد، لحظه ای ویران!

 

   لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا

 

   پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی

 

   تضاد و تفاهم، شک و یقین...

 

   عجیب قدرتمند است و جادو میکند!

 

   خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم

 

   برقرار باشی در دلم تا همیشه

 

   ای فاتح شبهای با تو بودنم

 

   ... ای عشق...

 

 

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد